hhbg

Новини

Нарастващата цена на китайската стомана

В началото на новата година цените на стоманата се повишиха значително.Има четири причини за покачването на цените на стоманата.

Първо, олимпийските игри, двете сесии и отоплителният сезон оказаха влияние върху стоманодобивната индустрия.И възобновяването на производството на стоманодобивните предприятия е бавно.В същото време, за да се подобри качеството на околната среда, възобновяването на производството през втората половина на март беше ограничено до известна степен.

Второ, за архитектурни нужди времето се затопля и търсенето на строителни материали се увеличава.Недвижимото имущество все още е основният сектор в развитието на Китай.През март се очаква строителните проекти да се изпълняват постепенно, а търсенето на строителна стомана ще се подобри значително в сравнение с миналия месец.

Tна трето място, нарастващото търсене на местната производствена индустрия.Наскоро Министерството на индустрията и информационните технологии посочи, че стабилният индустриален растеж трябва да бъде поставен във важна позиция и трябва да се положат усилия за стимулиране на индустриалната икономика.По-специално автомобилите и корабите ще положат значителни усилия.Търсенето на производствената индустрия изостри напрежението на стоманата.

Lстранно,fили износ на стомана.Износните цени на стоманата в Китай леко се повишиха през февруари.В сравнение с други страни обаче увеличението на експортната цена е малко.Така че операцията е сравнително ниска, а предимството на експортната цена на стоманата е по-очевидно.Със сравнителното предимство на китайската експортна котировка на стомана, поръчките за износ на стомана от Китай се увеличиха под наслагването на конфликта между Русия и Украйна.

Цените на стоманата се повишиха в съчетание с вътрешни и външни факториисе очаква да продължи да расте.Така че цената на металния шкаф е длъжна да нараства непрекъснато, повлияна от нарастващата цена на суровините.Ако има нужда в това отношение, моля, уговорете колкото е възможно повече.


Време на публикация: 03.03.2022 г
//